แจ้งฝาก แจ้งถอน

แจ้งการโอนเงิน


หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านต้องการถอน เราจะโอนเงินให้ท่านที่บัญชีที่โอนเงินเข้ามาเท่านั้น